Năm 2013 và các vấn đề nóng về trẻ em
“Đại dịch” nhức nhối – “Bạo hành trẻ em”  Đông Phương và Thiên Lý (từ trái qua) Năm 2013 có thể được coi là năm bùng nổ các scandal về nạn bạo hành trẻ em, đặc biệt là trẻ em lứa tuổi mầm non. Bùng nổ ở đây không có nghĩa là năm nay mới… (0 comment)